Sietie mezgli

21.04.2015.

Tēma: ROKDARBI Rokdarbu veidi Pīšana un siešana

Šajā sadaļā nav sniegta informācija par visiem sieto mezglu veidiem, bet gan par tiem, kurus izmantoju mājas lapā publicētajos rokdarbos.

 

Audēju mezgls

Lai veidotos audēju mezgls, vispirms jāveic 1. sējiens, bet pēc tam - 2. sējiens. Tad atkal jāatkārto no sākuma: 1. sējiens, kuram seko 2. sējiens.

       

1. sējiens 2. sējiens  

 

 

Viļņveida mezgls

Mezgls ir kā puse no audēju mezgla, jo visu laiku tiek atkārtots tikai 1. sējiens.

 

 

 

 

Vītais mezgls

Mezglu sien no diviem pavedieniem. Ar darba pavedienu (zīmējumā sarkanā krāsā) tiek mestas cilpas ap palīgpavedienu (zīmējumā zilā krāsā), veidojot spirālveidīgu vijumu.

 

 

 

 

Ķēdes mezgls

Mezglu sien no diviem pavedieniem. Sējums veidojas, apmetot cilpu vienreiz ap vienu, bet otreiz ap otru pavedienu.

 

 

 

 

Kubveida mezgls

1. sējiens

Kubveida mezglu sāk siet no diviem pavedieniem. Vienu pavedienu vidusdaļā izloka divās līkloču cilpās (1.a), bet otru pavedienu izver cauri cilpām (1.b,c,d) tā, lai izveidotos četri vienāda garuma pavedieni (1.e). 

 

 

2. sējiens

Tad katru pavedienu pēc kārtas liek pāri nākamajam, pēdējo izverot pirmā pavediena izveidotajā cilpā (2.a,b,c,d). Visus četrus galus savelk un darbu turpina tikai ar 2. sējienu.

 

 

Darba pavedienu uzsiešana uz turētājauklas

Pirms darba uzsākšanas, visus pavedienus var sasiet mezglā (1.) vai arī uzsiet uz turētājauklas (2.).

 

 

 

1.   2. 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko