Mājās sēdēšanas laiks

Sācies laiks, kad degunu nav vēlme laukā bāzt pat pa durvju šķirbu. Ārā līst un līst, bet tu sēdi mājās un uzresnē no mazkustības.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko