Uz ko mēs ejam

Pirms diviem gadiem mani nepieņēma līdzās dzīvesvietai esošajā skolā par tehniskās grafikas skolotāju, kaut nodemonstrēju savu mājas lapu ar sagatavotajiem tehniskās grafikas materiāliem un no LU arhīva atnesu apstiprinājumu, ka augstskolas laikā 224 stundas apguvu tēlotājģeometriju, 184 stundas – rasēšanu un uz teicami nokārtoju kursa darbu rasēšanā. Mani nepieņēma, jo diplomā nebija rakstīts, ka varu mācīt tehnisko grafiku, kaut stājoties augstskolā, mācījos arī par tehniskās grafikas skolotāju.

Toties tagad, kad vērojams skolotāju trūkums, izskatās, ka par skolotājiem tiek pieņemts jebkurš, kurš izsaka vēlmi šai amatā strādāt. Tikko izskanēja skandāls, ka vienā no Rīgas vidusskolām par matemātikas skolotāju pieņemts vīrietis, kurš bija pieteicies uz sporta skolotāja amatu. Skolas vadības arguments lielisks – matemātiku viņš var mācīt, jo mācījies RTU. Vai mācīšanās RTU ir kāds īpašs rādītājs, ka esi labi apguvis matemātikas pamatus un matemātikas mācīšanas metodiku? Kā izrādījās praksē, matemātikas metodika tomēr nebija šī “skolotāja” stiprā puse, jo stundu laikā viņš nevis mācīja matemātiku, bet skolēniem rādīja vecumam neatbilstošas filmas.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko