Dāvana

Iesāku gleznot un konstatēju, ka lielākā daļa akrilkrāsu sakaltušas. Tā ir, ka šādai nodarbei atvēl laiku tikai reizi gadā.

Uztapināju vīram dāvanu – zivi Ziemassvētku vecīša tērpā ar egles zara makšķeri rokā.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko