Uzdevums: Izvēlēties priekšmetu un uzzīmēt to, piešķirot tam cita priekšmeta vai dzīvas būtnes īpašības.

 

 Skolēnu darbi:

 

 Vecums: 7.-12. klase (kā paraugi izmantoti 7-tās klases darbi)

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melna flomāsterveida pildspalva (pēc izvēles), krāsu zīmuļi (pēc izvēles).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Skolotāja sagatavo nelielu informāciju par figurālo sirreālismu.

2. Skolēns izvēlas vienu priekšmetu un uzzīmē to, piešķirot tam cita priekšmeta vai dzīvas būtnes īpašības. Ja vēlas, var uzzīmēt šim tēlam apkārt esošu vidi.

3. Darbu izkrāso, galveno akcentu liekot uz izvēlēto priekšmetu. Fonu var nekrāsot.

 

 Piezīme.

Uzdevums tika sagatavots 7-tās klases skolēniem attālinātās mācīšanās laikā 2020. gada aprīlī. Skolēni to patstāvīgi mājās izpildīja un atsūtīja pa e-klases pastu. Kā paraugi izmatoti darbi, ko fotografējuši paši skolēni.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko