Uzdevums: Uzkonstruēt gotisko rozi vai mandalu.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 9.- 12. klase

 Darba ilgums: 2 - 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls, cirkulis, melnā pildspalva vai flomāsterveida pildspalva (pēc izvēles), krāsu zīmuļi.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pirmās stundas sākumā pastāsta, ka senie indieši apli saukuši par mandalu, un aplis simbolizē bezgalību. Pēc tam var pieminēt gotikas katedrāļu apaļo logu vitrāžas, kas tiek dēvētas par gotiskajām rozēm. 

2. Skolēni kopīgi ar skolotāju uzzīmē apli, iekonstruējot tajā ziedu ar 6 ziedlapiņām. 

3. Tālāk katrs skolēns strādā individuāli un radoši. Tiek izmantots gan cirkulis, gan lineāls. Ja nepieciešams, kādas līnijas vai lokus var arī izdzēst.

4. Lai gotiskā roze vai mandala nesanāktu pārāk raiba, izmanto 4 - 5 krāsas. Vienas krāsas vairāki toņi tiek uzskatīti kā viena krāsa. Ja nepieciešams akcentēt katru krāsu laukumu, visas kontūrlīnijas uzmanīgi pārvelk ar melno pildspalvu vai flomāsterveida pildspalvu.

5. Šo uzdevumu 9. klases skolēniem uzdodu jau vairākus gadus un katru gadu pārliecinos, ka gan zēni, gan meitenes ar aizrautību konstruē mandalu un pēc tam to krāso. Skolēni atzīst, ka darbs ir interesants, jo nevar paredzēt, kāds būs gala rezultāts.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko