Uzdevums: Ievērojot proporcijas, uzkonstruēt caurspīdīgus ģeometriskos objektus.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 10.–12 . klase

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, ģeometriski objekti (no papīra vai ģipša).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Izvēlas trīs dažādus ģeometriskos objektus. Labāk, ja tie nav caurspīdīgi, bet gatavoti, piemēram, no ģipša vai papīra. Uzstādījumu izkārto tā, lai divi objekti atrastos priekšplānā, bet trešais – aiz tiem. Lai atvieglotu konstruēšanas procesu, objektus vēlams izkārtot vienu paralēli otram, vienā līnijā  vai arī tā, lai to centri sakristu.

Skats no priekšpuses.

Skats no augšpuses.

 

2. Konstruējot ģeometrisko objektu grupu, vispirms uzzīmē pamata plaknes.

3. Šādi novietotā ģeometrisko figūru grupā skolēni var kļūdīties cilindra elipses konstruēšanā. Jāņem vērā, ka elipses tālākajiem punktiem jāatrodas uz četrstūra (kvadrāta) garākās diagonāles.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko