Uzdevums: Uzzīmēt interesantu kolonnu. Tā var nepildīt balsta funkciju, bet būt kā dekoratīvs celtnes elements.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 8.-9. klase

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melnā pildspalva vai flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pastāsta, kas ir kolonna un kādi kolonnu veidi sastopami senajā arhitektūrā.

 

2. Bieži vien, noskatījušies prezentāciju par kolonnu viediem, skolēni zīmē tradicionālas (stabveida) kolonnas. Gadījumā, ja grūti izdomāt interesantu kolonnu, var ieteikt to veidot no ēdamajiem (kafejnīcai), no augiem (ziedu veikalam), no burtiem (skolai), no sporta piederumiem (sporta centram), no mūzikas instrumentiem (mūzikas solai), no dzīvniekiem (zoo dārzam) u.c. 

3. Papīra lapas centrā ar zīmuli uzzīmē kolonnu. Zīmuļa kontūras uzmanīgi pārvelk ar melno pildspalvu vai flomāsterveida pildspalvu. Visbeidzot kolonnu izkrāso. Ja kolonnu grib tonēt ar parasto zīmuli, tad kontūras ar melno pildspalvu vai flomāsterveida pildspalvu neapvelk.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko