Uzdevums: Uzzīmēt interjeru, izmantojot fotogrāfiju kā paraugu.

 

 Fotogrāfiju paraugi un skolēnu darbi:

 Vecums: 8.-9. klase

 Darba ilgums: 3-4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melna flomāsterveida pildspalva, interjera attēls.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pirms stundas skolotāja sagatavo dažādas grūtības pakāpes interjera fotogrāfijas. Labāk būtu, ja to skaits pārsniegtu skolēnu skaitu. Fotogrāfijas pielīmē pie kartona un ieliek A5 formāta plēves “kabatiņās”. Lai fotogrāfijas no plēves “kabatiņām” nekristu laukā, atveres aizlīmē ar caurspīdīgo līplenti. Fotogrāfijas ieteicams numurēt.

2. No pieredzes zinu, ka skolēni paši interjeru izdomāt nevar. Uzzīmēs galdu, krēslus, skapi un pie tā arī apstāsies. Tāpēc iesaku zīmēt, vadoties pēc interjera attēla. Tas nenozīmē, ka zīmējumam jābūt 100% fotogrāfijas kopijai. Dažas interjera detaļas skolēns var aizņemties no fotogrāfijas, bet dažas – izdomāt pats.

3. Pirms fotogrāfiju izdalīšanas skolotāja atgādina, ka vispirms jānoskaidro telpas izvietojums fotogrāfijā. Vai ir redzamas divas sienas un grīda (1.). Vai ir redzamas trīs sienas un grīda (2.). Griesti visbiežāk ir tukšs laukums, tāpēc tos neattēlo. Lai nesarežģītu darbu, interjera elementus var nezīmēt perspektīvā ar satekpunktiem (3.).

1. 

2.

3.

4. Skolēniem tiek izdalītas interjera fotogrāfijas, ņemot vērā grūtības pakāpi. Parasta reakcija, ieraugot attēlu ir izsauciens: “Es tādu nemācēšu uzzīmēt!” Tādā gadījumā skolotājai vēlreiz jāatgādina, ka dažas interjera detaļas skolēns var aizņemties no fotogrāfijas, bet dažas – izdomāt pats.

5. Vispirms uz papīra lapas tiek uzzīmētas sienu un grīdas plaknes (skat. metodisko ieteikumu 3. punktu).

6. Ja grūti izprast, kā telpiski attēlot mēbeli, vispirms uzzīmē laukumu, kādu tā aizņem uz grīdas (4.). Tad konstruē paralēlskaldni (kasti), no kuras tālāk būs vienkāršāk uzkonstruēt iecerēto mēbeli (5.).

4.

5.

 

7. Lai izprastu, kā konstruēt mēbeles, var apskatīt zemāk ievietotos attēlus.

 

8. Vispirms interjeru uzzīmē ar zīmuli, bet pēc tam kontūras pārvelk ar flomāsterveida pildspalvu. Agrāk uzdevu interjeru izkrāsot, bet tas aizņem vēl vismaz divas mācību stundas. Pie tam bieži vien krāsojot, zīmējumu sabojā. Tas kļūst raibs, jo izmantots pārāk daudz krāsu vai arī neakurāti izkrāsots.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko