Uzdevums: Pētīt attēlu un uzzīmēt pēc iespējas precīzāku baroka rotājumu. Ar grafīta zīmuli to ietonēt.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 8. klase

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pirms mācību stundas skolotāja katram skolēnam sagatavo izdales materiālu ar baroka rotājumu. Vēlams, lai attēli būtu dažādās grūtības pakāpēs (paraugi izdrukāšanas versijā šeit). 

2. Stundas sākumā īsumā izstāsta, kas ir baroks.

 

3. Izdalot attēlus ar baroka rotājumiem, jāraugās, lai tie atbilstu skolēnu spējām.

4. Ēnojot jāievēro, ka zīmējums izskatīsies telpiskāks, ja līdzās apgaismotajai baroka rotājuma daļai būs izteikti tumšāka ēnas daļa (gaiši – tumšā attiecības). Ēnošanas stili var būt dažādi. Tas labi pārskatāms piedāvātajos skolēnu darbu paraugos. 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko