Uzdevums: Izvēlēties nepieciešamos priekšmetus un attēlot klusās dabas kompozīciju sirreālismā.

 

 Klusās dabas kompozīcijas un skolēnu darbi:

 Vecums: 9.-12. klase

 Darba ilgums: 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, guašas krāsas, otas, trauks ūdenim, palete krāsu jaukšanai, avīze darba galda noklāšanai. Piezīme: var strādāt arī ar eļļas pasteļkrītiņiem.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Skolotāja pastāsta, ka sirreālismā priekšmetiem tiek piedēvētas citādas īpašības, nekā tās ir patiesībā. Sirreālismā tiek atainoti fantastiski tēli nereālās kombinācijās.

2. Uz galda salikti dažādi klusās dabas objekti. Katram skolēnam pašam jāizvēlas, kuri no šiem objektiem veidos viņa kompozīciju.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko