Mūsu ģimenes moto: “Ģimene ir vienota komanda!”

 

Pirms vairākiem gadiem nolēmu, ka mūsu ģimenei nepieciešami baušļi. Nav jau tā, ka visi baušļi vienmēr tiek pildīti, tomēr cenšamies.

1. bauslis. Vienmēr godā savus vecākus un vecvecākus. Nerunā viņiem pretī.

2. bauslis. Cieni savu brāli/māsu, jo viņa/viņš tev ir paši tuvākie.

3. bauslis. Māki izmest no sirds naidu un piedot. Atvainoties, ja esi vainīgs.

4. bauslis. Māki dalīties, otram dodot vairāk un pretī neprasot neko.

5. bauslis. Izskaud un pārvari savas bailes un uztraukumus.

6. bauslis. Katru dienu izdari kādu labu darbu. Palīdzi arī mājas darbos.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko