Izmantotie dūrieni

28.07.2018.

Tēma: ROKDARBI Rokdarbu veidi Izšūšana

Izvēlēto attēlu uz kanvas auduma izšuj ar mulinē diegiem krustdūrienā. Krustdūrienu šuj sekojoši: vispirms ar vienas krāsas diegiem vienā virzienā nošuj slīpos pārmalu dūrienus (1.), tad, šujot atpakaļgaitā, veido krustu (2.).

1.

2.

 

Lai krustdūrienā izšūtā attēla detaļas izceltos, katru krāsaino laukumu visapkārt apšuj ar tumšākas krāsas diegu mašīndūrienā. Mašīndūrienu šuj no labās uz kreiso pusi, veicot soli uz priekšu, bet pussoli – atpakaļ (3.).  Mašīndūrienu dēvē arī par nepārtraukto atpakaļdūrienu.

3.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko