Priekšmeta attēlu plaknē (uz papīra vai tāfeles) iegūst, izmantojot projicēšanu. Izšķir centrālo un paralēlo projicēšanu.

Centrālā projicēšana (1) ir tad, ja visi projicējošie stari, kas veido priekšmeta (ABCD) attēlu (abcd), iziet no viena punkta. Šāda veida projekcijas bieži sauc par perspektīvu. Priekšmeta forma un izmērs centrālajā projekcijā attēlojas sagrozīti.

1

 

Paralēlā projicēšana ir tad, ja projicējošie stari ir savstarpēji paralēli. Tas nozīmē, ka visi stari ar projekciju plakni veido vienādus leņķus.

Ja leņķis ir šaurs, tad tā ir slīpleņķa projicēšana (2). Priekšmeta (ABCD) forma un izmērs tajā attēlojas sagrozīti.

2

 

Ja visi stari ar projekciju plakni veido taisnu leņķi (90o), tad tā ir taisnleņķa projicēšana (3). Tā kā priekšmeta (ABCD) izmēri tajā attēlojas patiesos izmēros, šo projicēšanas paņēmienu izmanto rasēšanā.

3

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)