Uzdevums: Uz 20x20 cm liela laukuma mozaīkas tehnikā izveidot ziedu kompozīciju.

 

 Skolēnu darbi:

 

 Vecums: 9.- 12. klase

 Darba ilgums: 2 - 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: 20x20 cm liela papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, aplikācijas papīri vai krāsaini žurnālu attēli, līmes zīmulis, šķēres (pēc izvēles).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Stundas sākumā skolotāja var parādīt Austrālijas aborigēnu punktotos darbus, kuros aborigēnu radītie simboli pēc formas atgādina ziedus.

 

 

2. Mozaīkas veidošanā izmanto aplikācijas papīrus vai krāsainus žurnālu attēlus. Tos saplēš vai sagriež mazos dažādu formu gabaliņos. Papīra gabaliņus var līmēt tā, ka viens otru daļēji nosedz (A) vai arī tā, ka starp papīra gabaliņiem paliek redzama pamata krāsa (B).

3. Mozaīkas veidošana ir darbietilpīga, tāpēc skolotājai pirms šī uzdevuma došanas ir jāizvērtē, vai skolēni spēs darbu paveikt.

4. Mozaīkas tehnikā var veidot arī citas tematikas darbus.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko