Uzdevums: Izgatavot sešstūra prizmu.

 

 Paraugs:

 Vecums: 6.-8. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa (vēlams kartons), cirkulis, lineāls, grafīta zīmulis, dzēšgumija, šķēres, līmes zīmulis.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uz A4 formāta papīra lapas uzkonstruē sešstūra prizmas izklājumu. Līmes vietas platums (dzeltenā krāsā) 1 cm.

2. Sešstūra prizmas izklājumu izgriež. Lai prizmu varētu precīzāk salīmēt, līmes vietām (iekrāsotas dzeltenas) nogriež slīpus stūrīšus (zīmējumā parādīts ar sarkanu līniju). Biezam papīram glītāks locījums veidosies, ja pa līniju (gar lineālu) novilks ar cirkuļa adatiņu. Saloka un salīmē.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko