1. lappusē - J.K.Broce; J.St.Roze; K.Hūns; J.Feders

2. lappusē - J.Rozentāls; J.Valters; V.Purvītis; J.Jaunsudrabiņš

3. lappusē - J.Madernieks; A.Cīrulis; K.Zāle; Ģ.Eliass

4. lappusē -  Baltars; Kubisms; G.Klucis

5. lappusē - Latvijas PSR laikā

 

 

 

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko