1. lappusē - J.K.Broce; J.St.Roze; K.Hūns; J.Feders

2. lappusē - J.Rozentāls; J.Valters; V.Purvītis; J.Jaunsudrabiņš

3. lappusē - J.Madernieks; A.Cīrulis; K.Zāle; Ģ.Eliass

4. lappusē -  Baltars; Kubisms; G.Klucis

5. lappusē - Latvijas PSR laikā

 


 Uzdevums: Izvēlēties viena mākslinieka gleznu un analizēt to, atbildot uz dotajiem jautājumiem.

 Vecums: 8.-12. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie resursi: pieeja internetam; vēlama Microsoft Word programma.
Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Kad ceļam priekšā tiek likts koks, nemēģini to salauzt ar spēku. Neizdosies. Arī apejot koku, ieguvējs nebūsi. Labākais variants – mainīt iešanas virzienu.