1. lappusē - J.K.Broce; J.St.Roze; K.Hūns; J.Feders

2. lappusē - J.Rozentāls; J.Valters; V.Purvītis; J.Jaunsudrabiņš

3. lappusē - J.Madernieks; A.Cīrulis; K.Zāle; Ģ.Eliass

4. lappusē -  Baltars; Kubisms; G.Klucis

5. lappusē - Latvijas PSR laikā

 


 Uzdevums: Izvēlēties viena mākslinieka gleznu un analizēt to, atbildot uz dotajiem jautājumiem.

 Vecums: 8.-12. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie resursi: pieeja internetam; vēlama Microsoft Word programma.Gaismēnas un apjoms

17.03.2021.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Katrs darbs, ko dari pirmo reizi, ir kā izaicinājums.