Uzdevums: Izvēlēties viena mākslinieka gleznu un analizēt to, atbildot uz dotajiem jautājumiem.

 Vecums: 8.-12. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie resursi: pieeja internetam; vēlama Microsoft Word programma.

 

 Metodiskie norādījumi

1. Skolotāja sagatavo tādu mākslinieku sarakstu, kuriem internetā atrodami vairāki darbi. Iekavās dots mākslinieka vārds angļu valodā, pēc kura var meklēt viņa darbus google.

 

   Ārzemju mākslinieki   Latviešu mākslinieki

* Vincents van Gogs (Vincent van Gogh)

* Pablo Pikaso (Pablo Picasso)

* Klods Monē (Claude Monet)

* Salvadors Dalī (Salvador Dali)

* Pjērs Ogists Renuārs (Pierre-Auguste Renoir)

* Eduārs Manē (Edouard Manet)

* Pols Sezans (Paul Cezanne)

* Edgars Degā (Edgar Degas)

* Anrī Matiss (Henri Matisse)

* Renē Magrits (Rene Magritte)

* Žoržs Serā (Georges-Pierre Seurat)

* Pols Gogēns (Paul Gauguin)

* Anrī Ruso (Henri Rousseau)

* Vilhelms Purvītis

* Maija Tabaka

* Janis Rozentāls

* Jānis Anmanis

* Kristīne Luīze Avotiņa

* Oto Skulme

* Imants Vecozols

* Elita Patmalniece

* Miervaldis Polis

Jānis Pauļuks

Edgars Vinters

Jūlijs Feders

Juris Dimiters

 

2. Skolēns izvēlas vienu no piedāvātajiem māksliniekiem un atrod vienu viņa gleznu.

 

3. Atrasto gleznas attēlu nokopē un zem tā pēc dotā parauga uzraksta atbildes uz 10 jautājumiem. Vēlams darbu pildīt Word dokumentā.

 JAUTĀJUMI

 

1) Uzraksti informāciju par autoru un viņa gleznu!

Ja internetā iespējams atrast, tad vēlama šāda informācija:

* autora vārds, uzvārds;

* valsts, kuru autors pārstāv;

* gleznas nosaukums;

* gleznas tapšanas gads;

* gleznošanas procesā izmantotie materiāli;

* gleznas izmērs;

* gleznas atrašanās vieta (muzejs vai privātkolekcija).

Gadījumā, ja internetā nav iespējams atrast visu šo informāciju, jāieraksta tik daudz, cik var atrast.

 

2) Kāds ir gleznas žanrs jeb tēma? (par glezniecības žanriem skatīt šeit)

 

3) Nosauc gleznas kompozīcijas veidu! (par kompozīcijas veidiem skatīt šeit)

 

4) Nosauc trīs gleznā esošos kompozīcijas principus! Pamato savu atbildi! (par kompozīcijas principiem skatīt šeit)

 

5) Nosauc trīs gleznā esošos mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus! Pamato savu atbildi! (par mākslinieciskajiem izteiksmes līdzekļiem skatīt šeit)

 

6) Apraksti, kādas krāsas gleznā izmantotas! (ar krāsām saistītus terminus skatīt šeit)

 

7) Kādi gleznā ir tēli? Pamato savu atbildi! (par tēlu veidiem skatīt šeit)

 

8) Apraksti telpas attēlojumu gleznā! (par telpu attēlojumu veidiem skatīt šeit)

 

9) Ja iespējams, nosaki mākslas virzienu/stilu! Pamato savu atbildi! (par mākslas virzieniem/stiliem skatīt šeit un šeit)

 

10) Kāpēc izvēlējies tieši šo gleznu? Kādas sajūtas vai asociācijas glezna izraisa? Ja būtu iespējams kaut ko gleznā mainīt, ko darītu?

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko