Uzdevums: Atbildēt uz 10 jautājumiem un visas atbildes noformēt vienā dokumenta failā.

 

JAUTĀJUMI PAR ŽANRIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

1. Kas ir žanrs? 

2. Internetā atrodi piecas gleznas, lai tās atbilstu norādītajiem glezniecības žanriem. Katrai gleznai pievieno klāt uzrakstu ar atbilstošo žanru. Ja iespējams, pievieno klāt autora vārdu un gleznas nosaukumu.

1) klusā daba

2) portrets

3) ainava

4) animālija

5) sadzīve

3. Kas ir batālija?

4. Kāds, tavuprāt, populārākais glezniecības žanrs? Atbildi pamato. 

 

JAUTĀJUMS PAR KOMPOZĪCIJAS VEIDIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumu, izlasi teoriju (šeit).

5. Katram burtam pieraksti klāt atbilstošo kompozīcijas veidu.


 Uzdevums: Atbildēt uz 14 jautājumiem un visas atbildes noformēt vienā dokumenta failā.

 

JAUTĀJUMI PAR ŽANRIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

1. Kas ir žanrs?

2. Internetā atrodi trīs gleznas, lai tās atbilstu norādītajiem glezniecības žanriem. Katrai gleznai pievieno klāt uzrakstu ar atbilstošo žanru. Ja iespējams, pievieno klāt autora vārdu un gleznas nosaukumu.

1) klusā daba

2) portrets

3) ainava

3. Kas ir batālija un animālija?

4. Kāds, tavuprāt, populārākais glezniecības žanrs? Atbildi pamato.

 

JAUTĀJUMI PAR PORTRETU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

5. Atzīmē pareizās atbildes.

Portrets skaitās tad, ja:

A – redzama tikai cilvēka seja;

B – redzama cilvēka seja un pleci;

C – redzams cilvēks līdz viduklim;

D – redzams cilvēks pilnā augumā.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Bērni veido interesantāku un pilnvērtīgāku pieaugušo dzīvi.