Uzdevums: Atbildēt uz 14 jautājumiem un visas atbildes noformēt vienā dokumenta failā.

 

JAUTĀJUMI PAR ŽANRIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

1. Kas ir žanrs?

2. Internetā atrodi trīs gleznas, lai tās atbilstu norādītajiem glezniecības žanriem. Katrai gleznai pievieno klāt uzrakstu ar atbilstošo žanru. Ja iespējams, pievieno klāt autora vārdu un gleznas nosaukumu.

1) klusā daba

2) portrets

3) ainava

3. Kas ir batālija un animālija?

4. Kāds, tavuprāt, populārākais glezniecības žanrs? Atbildi pamato.

 

JAUTĀJUMI PAR PORTRETU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

5. Atzīmē pareizās atbildes.

Portrets skaitās tad, ja:

A – redzama tikai cilvēka seja;

B – redzama cilvēka seja un pleci;

C – redzams cilvēks līdz viduklim;

D – redzams cilvēks pilnā augumā.

6. Kas ir profils?

7. Kurš no dotajiem portretiem ir šaržs? 

8. Punktiņu vietā ievieto nepieciešamo vārdu.

Ja mākslinieks darbā attēlo pats sevi, tad šādu portretu sauc par …………………………

9. Kā sauc portretu, kurā attēloti divi cilvēki? 

 

JAUTĀJUMI PAR AINAVU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

10. Katram burtam pievieno klāt atbilstošo ainavas veidu.

11. Paskaidro, kas šajā gleznā ir stafāža.

12. Punktiņu vietā ievieto nepieciešamo vārdu. 

Mākslinieku, kurš glezno/zīmē ainavas, dēvē par ……………………………

13. Katrā gadalaikā dabas ainavai ir atšķirīga krāsu toņu gamma. Bieži vien dizaineri savos darbos “aizņemas” šīs dabas krāsas. Atrodi divas mākslinieku gleznotas ainavas, kas pēc toņiem līdzinātos piedāvātajiem interjeriem. Paskaidro savu izvēli. Ja iespējams, pievieno klāt autora vārdu un gleznas nosaukumu.

 

14. PAŠVĒRTĒJUMS. Kas šajā testā tev patika, kas nepatika? Kas sagādāja grūtības? Kas bija jau agrāk zināms? Ko uzzināji no jauna?

 


 

 Piezīme

Šis tests tika sagatavots 7. un 8. klases skolēniem attālinātās mācīšanās laikā 2021. gada februārī. Katram jautājumam līdzās bija uzrādīts iegūstamo punktu skaits.

Testa jautājumi sastādīti tā, lai skolēnam, uz tiem atbildot, nāktos izlasīt teoriju.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko