Uzdevums: Atbildēt uz 10 jautājumiem un visas atbildes noformēt vienā dokumenta failā.

 

JAUTĀJUMI PAR ŽANRIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

1. Kas ir žanrs? 

2. Internetā atrodi piecas gleznas, lai tās atbilstu norādītajiem glezniecības žanriem. Katrai gleznai pievieno klāt uzrakstu ar atbilstošo žanru. Ja iespējams, pievieno klāt autora vārdu un gleznas nosaukumu.

1) klusā daba

2) portrets

3) ainava

4) animālija

5) sadzīve

3. Kas ir batālija?

4. Kāds, tavuprāt, populārākais glezniecības žanrs? Atbildi pamato. 

 

JAUTĀJUMS PAR KOMPOZĪCIJAS VEIDIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumu, izlasi teoriju (šeit).

5. Katram burtam pieraksti klāt atbilstošo kompozīcijas veidu.

 

JAUTĀJUMI PAR KOMPOZĪCIJAS PRINCIPIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

6. Internetā atrodi piecas gleznas. Katrai gleznai pievieno klāt 1-2 teikumu aprakstu, kas izskaidro konkrēto kompozīcijas principu. Ja iespējams, pievieno klāt autora vārdu un gleznas nosaukumu. 

1) dominante

2) vienotība

3) kontrasts

4) simetrija

5) ritms

7. Kas ir dinamika? 

8. Par kādu kompozīcijas principu stāsta sekojošais teikums?

Tas ir optiskais svars, kas balstīts tikai uz sajūtām un tam nav nekā kopīga ar patieso svaru.

9. Nosauc trīs kompozīcijas principus, kādus tu saskati Maijas Tabakas gleznā “Dancis”. Atbildes pamato. 

Maija Tabaka “Dancis”.

10. PAŠVĒRTĒJUMS. Kas šajā testā tev patika, kas nepatika? Kas sagādāja grūtības? Kas bija jau agrāk zināms? Ko uzzināji no jauna? 

 


 

 Piezīme

Šis tests tika sagatavots 9-tās klases skolēniem attālinātās mācīšanās laikā 2021. gada februārī. Katram jautājumam līdzās bija uzrādīts iegūstamo punktu skaits.

Testa jautājumi sastādīti tā, lai skolēnam, uz tiem atbildot, nāktos izlasīt teoriju.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko