Uzdevums: Atbildēt uz 13 jautājumiem un visas atbildes noformēt vienā dokumenta failā.

 

JAUTĀJUMS PAR VIZUĀLĀS MĀKSLAS VEIDIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumu, izlasi teoriju (šeit).

1. Nosauc vismaz piecus vizuālās mākslas veidus, ar kādiem esi sastapies(-usies) savā dzīves laikā. Atbildi pamato. 

 

JAUTĀJUMI PAR GLEZNIECĪBU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

2. Kuras no glezniecības krāsām kaut reizi esi izmantojis(-usi) savos darbos? 

3. Internetā atrodi četrus glezniecības darbus. Katram darbam pievieno klāt glezniecības veida nosaukumu:

1) vitrāža;

2) mozaīka;

3) ikona;

4) sienas gleznojums.


Šajā 3 minūtes garajā video prezentācijā sniedzu skolēniem informāciju, kā pareizi nofotografēt savu zīmējumu, pirms tā sūtīšanas uz skolotājas e-pastu novērtēšanai. Materiāla sagatavošanā tika izmantoti Ogres Valsts ģimnāzijas septīto, astoto un devīto klašu skolēnu darbi, kurus saņēmu pa e-pastu 2020. gada pavasara attālinātās mācīšanās laikā.

Uzklikšķinot uz attēla, iespēja noskatīties video.


 


 1. uzdevums: Uzkonstruēt kuba trīs perspektīvas ar diviem satekpunktiem.

 Skolēna darbs:

 Vecums: 5.– 6. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta balta lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls.

 

 

 2. uzdevums: Uzzīmēt mēbeli divu satekpunktu perspektīvā. Metodiskie ieteikumi šeit.

 Skolēna darbs:


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.
pārdomas 

 

Karš spiestā kārtā izmaina miljoniem cilvēku dzīves un ikdienas paradumus abās karojošajās pusēs.