Uzdevums: Atbildēt uz 13 jautājumiem un visas atbildes noformēt vienā dokumenta failā.

 

JAUTĀJUMS PAR VIZUĀLĀS MĀKSLAS VEIDIEM. Pirms sāc atbildēt uz jautājumu, izlasi teoriju (šeit).

1. Nosauc vismaz piecus vizuālās mākslas veidus, ar kādiem esi sastapies(-usies) savā dzīves laikā. Atbildi pamato. 

 

JAUTĀJUMI PAR GLEZNIECĪBU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

2. Kuras no glezniecības krāsām kaut reizi esi izmantojis(-usi) savos darbos? 

3. Internetā atrodi četrus glezniecības darbus. Katram darbam pievieno klāt glezniecības veida nosaukumu:

1) vitrāža;

2) mozaīka;

3) ikona;

4) sienas gleznojums.

 

JAUTĀJUMI PAR GRAFIKU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

4. Kas ir sangīna? 

5. Estampa lapas apakšējā stūrī mākslinieks ar zīmuli uzraksta skaitļus. Ko nozīmē skaitļi, piemēram, 8/35?

6. Katram burtam pievieno klāt atbilstošo grafikas veida nosaukumu.

7. Internetā atrodi trīs grafikas darbus. Katram darbam pievieno klāt grafikas veida nosaukumu:

1) karikatūra;

2) pastmarka;

3) etiķete.

8. Kas ir ekslibrs?

 

JAUTĀJUMI PAR TĒLNIECĪBU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumiem, izlasi teoriju (šeit).

9. Katram burtam pievieno klāt atbilstošo tēlniecības veida nosaukumu.

 

 

10. Internetā atrodi divus tēlniecības darbus. Katram darbam pievieno klāt tēlniecības veida nosaukumu:

1) apaļskulptūra;

2) cilnis.

11. Kas ir torss?

 

JAUTĀJUMS PAR DIZAINU. Pirms sāc atbildēt uz jautājumu, izlasi teoriju (šeit).

12. Internetā atrodi trīs dizaina piemērus. Katram piemēram pievieno klāt paskaidrojumu, kāds dizaina veids tas ir:

1) interjera dizains;

2) modes dizains;

3) rūpnieciskais dizains.

 

13. PAŠVĒRTĒJUMS. Kas šajā testā tev patika, kas nepatika? Kas sagādāja grūtības? Kas bija jau agrāk zināms? Ko uzzināji no jauna?

 


 

 Piezīme

Šis tests tika sagatavots 7., 8. un 9. klases skolēniem attālinātās mācīšanās laikā 2021. gada janvārī. Katram jautājumam līdzās bija uzrādīts iegūstamo punktu skaits.

Testa jautājumi sastādīti tā, lai skolēnam, uz tiem atbildot, nāktos izlasīt teoriju.

Rakstot pašvērtējumus, liela daļa skolēnu norādīja, ka visvairāk šajā testā paticis meklēt internetā nepieciešamos attēlus.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko