1. uzdevums: Uzkonstruēt kuba trīs perspektīvas ar diviem satekpunktiem.

 Skolēna darbs:

 Vecums: 5.– 6. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta balta lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls.

 

 

 2. uzdevums: Uzzīmēt mēbeli divu satekpunktu perspektīvā. Metodiskie ieteikumi šeit.

 Skolēna darbs:

 

 3. uzdevums: Uzkonstruēt traukus ar elipsēm. Metodiskie ieteikumi šeit.

 Skolēnu darbi:

 

 4. uzdevums: Ievērojot perspektīvu, uzzīmēt telpas interjeru. Metodiskie ieteikumi šeit.

 Interjera fotogrāfija un skolēna darbs:

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko