Uzdevums: Uzzīmēt parku (skatā no augšās) kā dekoratīvu ornamentu.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 9.-12. klase

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melnā pildspalva vai flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Stundas sākumā īsumā izstāsta par regulāras formas parkiem.

 

2. Zīmējot parku, nav obligāti jāievēro ainavu arhitektūrā pieņemtie parka elementu apzīmējumi. Tos skolēni var izdomāt paši.

3. Ja vēlas, zīmuļa kontūras uzmanīgi pārvelk ar melno pildspalvu vai flomāsterveida pildspalvu. Visbeidzot parku izkrāso. 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko