Uzdevums: Izveidot celtni ar telpiskiem vides objektiem.

 

 Skolēnu darbi:

 

 Vecums: 7. klase

 Darba ilgums: 3-4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: divas A4 formāta papīra lapas, parastais zīmulis, dzēšgumija, melna flomāsterveida pildspalva (pēc izvēles), krāsu zīmuļi, šķēres, līmes zīmulis.


1. lappusē - Aizvēsture, Mezopotāmija, Senā Ēģipte

2. lappusē - Senā Grieķija, Senā Roma, Bizantija

3. lappusē - Romānika, Gotika, Renesanse

4. lappusē - Baroks, Rokoko, Klasicisms

5. lappusē - Historisms, Jūgendstils, Kubisms

6. lappusē - Futūrisms, Art Deco, Funkcionālisms

7. lappusē - Konstruktīvisms, Op-art, Hi-tech, Dekonstruktīvisms

 

Arhitektūra ir māksla, kas rada celtņu un dabas objektu kopumu, tas ir, telpisku vidi, kurā norit cilvēka dzīve.

Arhitektūras raksturīgākās kvalitātes:

* funkcionālā (lietderība);

* konstruktīvā (izturība);

* mākslinieciskā (skaistums).

Visas trīs arhitektūras kvalitātes atrodas ciešā mijiedarbībā un tas veicina arhitektūras pakāpenisku attīstību.

Arhitektūra attīstās atbilstoši sabiedrības vajadzībām un iespējām, jo tās savdabību nosaka sabiedriskā iekārta, celtniecības tehnikas attīstības līmenis, sabiedrības estētiskā gaume un mākslinieciskie ideāli.

 


Arhitektūras mets

18.01.2021.

Arhitektūras mets ir pirmsprojekta materiāls, kas atspoguļo apbūves ieceri teritorijas kompleksai attīstībai. Arhitektūras metā uzrādās gan būve, gan apkārt tai esošie vides objekti.

Mets būves kompleksam “Ogres vārti”.


 Uzdevums: Uzzīmēt jebkādu būvi (rotaļlaukumu, malkas šķūnīti, vasarnīcu, privātmāju u.c.), kas atrodas pagalmā.

 

 Skolēnu darbi:

 

 Vecums: 8.– 12. klase (kā paraugi izmantoti 8. klases skolēnu darbi)

 Darba ilgums: 1-2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls (pēc izvēles).


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita NikitenkoTumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

 

Katrs darbs, ko dari pirmo reizi, ir kā izaicinājums.