Uzdevums: No dotajiem attēliem izvēlēties vismaz 3 jūgendstila arhitektūras elementus un uzzīmēt celtni, piedomājot klāt vēl savas idejas.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 9.-12. klase

 Darba ilgums: 3-4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, parastais zīmulis, dzēšgumija, melnā flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi (pēc izvēles).

 

  Metodiskie ieteikumi:

1. Skolēniem tiek piedāvāti vairāki attēli ar Rīgas jūgendstila celtņu elementiem: augšējie stāvi un jumts; logi un balkoni; ieejas durvis.

2. Skolēni izvēlas vismaz 3 attēlus ar jūgendstila elementiem. Uzzīmē celtni, iekļaujot tajā gan attēlos redzamos jūgendstila elementus, gan piedomājot savus. Vēlams papīra lapas otrā pusē uzrakstīt izmantoto attēlu numurus.

3. Zīmuļa kontūras uzmanīgi pārvelk ar melno flomāsterveida pildspalvu. Lai celtne izceltos, dažas detaļas iekrāso. Var izmantot vai nu parasto zīmuli vai arī vienas krāsas zīmuli. Laukumus var ieklāt gan tumšākus, gan gaišākus, gan ar pāreju no gaišāka uz tumšāku.

 

 Piezīme. 

Šis uzdevums tika sagatavots 9.-tās klases skolēniem attālinātās mācīšanās laikā 2021. gada aprīlī. Mācību process tika sadalīts divās daļās. Pirmajā reizē skolēni skolotājai e-pastā nosūtīja uzzīmētās celtnes skici. Skolotāja uzrakstīja komentārus un ieteica papildinājumus. Otrajā reizē skolēni sūtīja gatavu darbu.

Kā paraugi izmatoti darbi, ko fotografējuši paši skolēni.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko