1. lappusē - Aizvēsture, Mezopotāmija, Senā Ēģipte

2. lappusē - Senā Grieķija, Senā Roma, Bizantija

3. lappusē - Romānika, Gotika, Renesanse

4. lappusē - Baroks, Rokoko, Klasicisms

5. lappusē - Historisms, Jūgendstils, Kubisms

6. lappusē - Futūrisms, Art Deco, Funkcionālisms

7. lappusē - Konstruktīvisms, Op-art, Hi-tech, Dekonstruktīvisms

 

Arhitektūra ir māksla, kas rada celtņu un dabas objektu kopumu, tas ir, telpisku vidi, kurā norit cilvēka dzīve.

Arhitektūras raksturīgākās kvalitātes:

* funkcionālā (lietderība);

* konstruktīvā (izturība);

* mākslinieciskā (skaistums).

Visas trīs arhitektūras kvalitātes atrodas ciešā mijiedarbībā un tas veicina arhitektūras pakāpenisku attīstību.

Arhitektūra attīstās atbilstoši sabiedrības vajadzībām un iespējām, jo tās savdabību nosaka sabiedriskā iekārta, celtniecības tehnikas attīstības līmenis, sabiedrības estētiskā gaume un mākslinieciskie ideāli.

 

 

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko