Pasākums tiek organizēts kā sacensības Vecgada vakarā. Pildot katru uzdevumu, jācenšas iegūt pēc iespējas vairāk punktus. Tam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu, tiek pasniegta maza dāvaniņa.

 

1. Latvijas pilsētas un mazpilsētas

Vadītājs katram iedod papīra lapiņu, uz kuras vertikālā virzienā uzrakstīti divi vārdi: VECGADA VAKARS. Katram burtam līdzās jāuzraksta Latvijas pilsētas vai mazpilsētas nosaukums tā, lai norādītais burts būtu pirmais (skat. piemēru). Pilsētu nosaukumi nedrīkst atkārtoties. Tiek dots laiks, piemēram, 3 minūtes. Cik pilsētas šajā laikā uzraksta, tik punktus piešķir. Vērtēšanas sistēma var būt arī savādāka, piemēram, tas, kurš uzraksta pirmais, iegūst vislielāko punktu skaitu, bet katram nākamajam – arvien mazāks punktu skaits.

Papīra lapiņa ar uzrakstu

Piemērs

 

2. Mēmais šovs

Uz lapiņas uzrakstīti divi vārdi – pirmais īpašības vārds, bet otrais – lietvārds (skat. piemērus). Vadītājs sagatavo tik daudz lapiņu, cik dalībnieku un uz katras lapiņas uzraksta atšķirīgu vārdu savienojumu. Papīra lapiņas saloka, lai rakstītais nav redzams. Dalībnieki uzdevumu pilda pa vienam. Vispirms tiek izlozēta papīra lapiņa. Tad ar žestiem - neko nesakot, tiek rādīti abi vārdi. Vispirms rāda pirmo vārdu, bet, kad to atmin, tad - otro. Katram, kurš pareizi atmin kaut vienu vārdu, tiek piešķirts punkts. Tam, kurš rādīja, arī tiek piešķirts punkts, gadījumā, ja vārdu savienojums tiek atminēts.

Piemēri

Trokšņainā lapsa

Slinkais tārps

Rijīgais sienāzis

Biedējošā bizbizmārīte

Plikpaurainais dzenis

Muzicējošā vista

 

3. Minēšanas spēle

1. veids. 

Vadītājs sagatavojis vienu melnu maisiņu (paņemts no galda spēļu komplekta) un vienu mazu kartona kastīti. Maisiņā ielikti apmēram 7 priekšmeti, piemēram, poga, diega spole, konfekte, līplentes rullītis, marķieris u.c. Maisiņš stingri nosiets. Savukārt kartona kastītē iebērtas viena veida lietas, piemēram, pogas vai makaroni, vai zirņi. Kartona kastīte cieši nolīmēta ar līplenti, lai to kratot, neizkristu laukā saturs.

Katrs dalībnieks pēc taustes nosaka, kas atrodas maisiņā, bet pēc dzirdes nosaka, kas atrodas kartona kastītē. Uz iedotās lapiņas pieraksta savus novērojumus. Cik lietas tiek pareizi uzminētas, tik punkti tiek piešķirti. 

2. veids. 

Uzdevumu pilda pa vienam. Ar šalli aizsien sēdošā dalībnieka acis un viņa priekšā noliek krēslu, bet uz tā pārējie dalībnieki novieto mājās atrodamus priekšmetus (katrs vienu priekšmetu). Pēc taustes tiek noteikts, kādi priekšmeti nolikti uz krēsla. Cik pareizas atbildes, tik punktus piešķir. 

 

4. Jaungada (ne)ticējumi

Katram dalībniekam iedod papīra lapiņu, kas horizontālā virzienā pārdalīta uz pusēm. Vienā daļā uzrakstīts JA, bet otrā daļā - TAD. Katrs dalībnieks aizpilda augšējo lapiņas daļu, cenšoties uzrakstīt pēc iespējas smieklīgāk. Tad lapiņu vairākkārtīgi saloka un padod blakussēdētājam. Tas, savukārt, aizpilda apakšējo lapiņas daļu. Pēc tam vadītājs savāc visus uzrakstītos ticējumus un nolasa (skat. piemērus). Visiem dalībniekiem tiek piešķirts vienāds punktu skaits.

Papīra lapiņa ar uzrakstiem

Piemēri

Ja Vecgada vakarā atkritumu kastē izmet olu, tad gaidāma auksta ziema.

Ja Vecgada vakarā redz melnu kaķi pārskrienam pār ceļu, tad būs jāēd daudz gurķus.

Ja Vecgada vakarā uzpūšas vēders, tad būs saulains pavasaris.

Ja Vecgada naktī makā liek zivju zvīņas, tad būs daudz dāvanu.

Ja Vecgada vakarā līst lietus, tad Jaungada pirmajā dienā būs aizlipušas acis.

 

5. Sniega pikas mešana

 

Trīs kurpju kastes izkārto kā parādīts zīmējumā. No iepriekš atzīmēta attāluma met nelielu bumbiņu (sniega piku). Ja tā iekrīt tuvākajā kastē - piešķir 1 punktu. Ja tā iekrīt vidējā kastē – piešķir 2 punktus. Ja tā iekrīt tālākajā kastē – piešķir 3 punktus.

 

6. Novēlējums

Katrs dalībnieks uz papīra lapiņas uzraksta kādu novēlējumu Jaunajā gadā (vēlams ar humoriņu). Lapiņu saloka un nodod vadītājam. Pēc tam notiek izloze un katrs skaļi nolasa savu izlozēto novēlējumu. Šo uzdevumu var pildīt arī vadītājs. Katram dalībniekam piešķir vienādu punktu skaitu.

 


Ja Vecgada vakaru svin ģimenes lokā, tad visi kopīgi var skatīties iepriekšējā gada fotogrāfijas un nofilmēto materiālu. Atklāsies daudzi aizmirsti, bet patīkami notikumi.

 

Ja uzdevumu šķiet par maz, idejas var smelties arī šeit.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Ideja, kā namamātei atvieglot pasākuma organizēšanu!

Jau laikus pirms pasākuma katram ciemiņam dod norādījumu sagatavot vienu uzdevumu. Tas nozīmē, ka vakara gaitā katrs ciemiņš tiks pie pasākuma vadīšanas.