Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

1) Uzzīmēt rāmīti un rakstlaukumu. Rakstlaukumu aizpildīt.

2) Uzzīmēt septiņus līniju veidus. Tehniskajā rakstā pierakstīt nosaukumus un līniju biezumus. 

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Vispirms uzzīmē rāmīti.

 

2. Pēc tam uzzīmē rakstlaukumu un to aizpilda (skat. paraugu).

3. Papīra lapu ar vieglām horizontālām līnijām sadala 7 vienādās daļās. Katrā daļā uzrasē vienu līnijas veidu (skatīt šeit). Tehniskajā rakstā pieraksta tās nosaukumu un līnijas biezumu. Kad tas izdarīts, horizontālās līnijas, kas lapu sadala 7 vienādās daļās, izdzēž.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)