Rasēšanas pamatelements ir līnija. Lai sniegtu pilnīgāku priekšstatu par attēlojamā objekta formu, tiek izmantotas dažāda veida un nozīmes līnijas. Tabulā uzrādīti mācību rasējumos izmantojamie līniju veidi.

 

Līnijas veids

Līnijas platums

Līnijas pielietojums

 

Plata nepārtraukta līnija – pamatlīnija

 

S = 0,5...1,4 mm

 

 

Redzamā kontūrlīnija (1)

Rāmīša un rakstlaukuma līnija

 

 

Šaura nepārtraukta līnija

 

 

S/3...S/2

 

 

Mērlīnija un iznesuma līnija (2)

Griezuma un šķēluma iesvītrojuma līnija (3)

Uzlikta šķēluma kontūrlīnija (4)

Virsmu pārejas līnija (5)

Vītne (6)

 

 

Šaura viļņota nepārtraukta līnija (vilkta ar brīvu roku)

 

S/3...S/2

 

Norāvuma līnija (7)

Līnija skata un griezuma atdalīšanai, ja tie apvienoti vienā attēlā (8)

 

 

Šaura nepārtraukta lauzta līnija

 

S/3...S/2

 

Norāvuma līnija (14)

 

Šaura pārtraukta līnija -

svītrlīnija

 

S/3...S/2

 

Neredzama kontūrlīnija (9)

 

Šaura svītrpunktu līnija

 

S/3...S/2

 

Ass un centra līnija (10)

 

 

Šaura svītrdivpunktu līnija

 

 

S/3...S/2

 

Kustīgo elementu galējo stāvokļu vai

starpstāvokļu attēlošanas līnija (11)

No lokšņu materiāla izgatavota telpiska izstrādājuma izklājuma locījuma līnija (12)

 

Pārtraukta līnija

 

 

S...1 ½ S

 

Šķēlumlīnija (13)

 

 Praktisko darbu LĪNIJU VEIDI (nr.3) skatīt šeit

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti grāmatas attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)