Nepieciešama A4 formāta milimetru papīra lapa.

 

 Uzdevums:

1) Rāmīti un rakstlaukumu nezīmēt.

2) Pēc paraugiem B tipa slīpajā rakstā uzrakstīt lielos burtus, mazos burtus un ciparus, kā arī savu vārdu un uzvārdu (pirmais lielais burts, bet pārējie – mazie).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Ik pēc 5 milimetriem uz milimetru lapas 750 leņķī novelk gaišas palīglīnijas.

2. Pēc dotajiem paraugiem B tipa slīpajā rakstā uzraksta lielos burtus, mazos burtus un ciparus (skatīt šeit). Lai atvieglotu skaitīšanu pa rūtiņām, izmēru h izvēlas 10 mm (h=10). Abās tabulās visi izmēri, kas attiecas uz h=10, izcelti ar dzeltenīgu joslu.

Pēc standarta noteiktos attālumus starp burtiem šoreiz var neievērot, jo vieglāk uzrakstīt burtu, kuram kaut viena līnija atrodas uz uzvilktās palīglīnijas.

    

3. Uzraksta savu vārdu un uzvārdu (pirmais lielais burts, bet pārējie – mazie). Ievēro standartā noteiktos attālumus starp burtiem un vārdiem.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko




Aizkulises

Kā uzskates materiāls izmantots pārveidots grāmatas attēls.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)