Rasējumi satur gan tekstveida, gan arī skaitlisko informāciju. Lai šī informācija būtu skaidri saprotama, lieto tehnisko rakstu, kuram ir noteikti burtu un ciparu izmēri. Pastāv A un B tipa tehniskais raksts. Abi tipi atšķiras ar burtu augstuma un līniju platuma attiecībām. Katra tipa tehnisko rakstu var izpildīt gan kā stāvo (900), gan kā slīpo (750) rakstu. Biežāk tiek lietots B tipa slīpais raksts.

 

B tipa slīpais raksts

Galvenais parametrs, no kura atkarīgi visi pārējie izmēri, ir lielo burtu un ciparu augstums h. Standarts* paredz šādas B tipa raksta h vērtības: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14 un 20 mm (skat. tabulas). 

* - dokuments, kas nosaka vienotus noteikumus.

 

 

Lai precīzi uzrakstītu burtus un ciparus, nepietiek ar parametru tabulu. Nepieciešami grafiskie attēli uz palīgtīkliņa, kā arī jāievēro burtu un ciparu vilkšanas secība.

Kad tehniskais raksts apgūts, burtu platumu un attālumu starp burtiem un vārdiem ietur pēc acumēra. Pirms raksta izpildīšanas novelk tikai burtu augstumu norobežojošās palīglīnijas.

 

 Praktisko darbu TEHNISKAIS RAKSTS (nr.2) skatīt šeit.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti grāmatas attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)