Patiesībā dzīvē viss ir vienkārši

Filmā dzirdēts citāts: “Mēs paši visu sarežģījam. Patiesībā dzīvē viss ir vienkārši.”

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko