Augstskolas mūslaikos vairs nav augstās skolas

Pilnībā saprotu dēlu, kam, mācoties augstskolā, zudusi motivācija. Te pat daļa pasniedzēju darbojas pēc principa - kad gribu, tad nāku; kad gribu, tad daru.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko