N-tās atskaites

Priekšmeta skolotāja pašvērtējums, klases audzinātāja pašvērtējums, skolas pasākumu vērtējums – bezjēdzīgi sacerējumi, kurus tāpat neviens nelasa. Skolas vadība mūs izklaidē.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko