Detaļu savienojumi var būt izjaucami un neizjaucami.

Izjaucami ir tādi savienojumi, kurus var izjaukt, nebojājot tā sastāvdaļas. Pie izjaucamiem savienojumiem pieder vītņu savienojumi (sīkāk aprakstīts 25. sadaļā), ierievju savienojumi, tapu savienojumi u.c.

Savukārt neizjaucamu savienojumu nevar izjaukt, nebojājot tā sastāvdaļas. Pie neizjaucamiem savienojumiem pieder kniedēti, metināti, lodēti, līmēti, šūti un iepresēti savienojumi.

Šajā materiālā tiks sīkāk apskatīti tādi izjaucamie savienojumi kā ierievju savienojumi un tapu savienojumi.

 

Ierievju savienojumi

Viens no visizplatītākajiem izjaucamajiem detaļu savienojumiem ir ierievju savienojums. Ierievis paredzēts vārpstas savienošanai ar uzmauktu detaļu. Lai detaļa, kas novietota uz vārpstas, grieztos kopā ar to, detaļā un vārpstā izveido rievas, kurās ievieto ierievi (1a un 1b).

1a

 

1b

 

 

Ierievju forma un izmēri noteikti ar standartu. Pastāv vairāki ierievju veidi (2).

2

 

Kopsalikuma rasējumā ierievi garenvirzienā neattēlo ar griezumu. 3. attēlā šāds ierievis apvilkts ar zaļu līniju. Starp ierievja augšējo skaldni un ielikņa rievas pamatu ir neliela atstarpe. 3. attēlā šī vieta apvilkta ar sarkanu līniju.

3

 

 

 

Tapu savienojumi

Tapa ir cilindrisks vai konisks stienis, ko lieto detaļu savienošanai. Visbiežāk ar tapām veic savienojamo detaļu fiksēšanu, savienošanu un aizsargāšanu.

4. attēlā redzams tapas uzskatāmais attēls, bet 5. attēlā - rasējums. Kopsalikuma rasējumā tapu garenvirzienā neattēlo ar griezumu. 5. attēlā šāda tapa apvilkta ar zaļu līniju.

4

 

5

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Aleksandrs Botviņņikovs,

Staņislavs Dembinskis,

Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 2. daļa” (1989)