1. uzdevums: Sadalīt papīra lapu četrās vienādās daļās. Katrā daļā uzzīmēt divu objektu apvienojumu.

 Skolēnu darbi:

zaķis+ritenis; zilonis+pulkstenis; govs+bota; cilvēks+mašīna

 

 

pele+zobu birste; koks+lietussargs; putns+kurpe; izkapts+zāģis

 

 2. uzdevums: Uzzīmēt divu objektu apvienojumu.

 Skolēnu darbi:

Koks + putns

Cilvēka galva + augs

 

 Vecums: 5.-12. klase (1. uzdevuma paraugus zīmējuši 7. klases skolēni; 2. uzdevuma paraugus zīmējuši 9. klases skolēni)

 Darba ilgums: 1-2 mācību stundas (1. uzdevumam); 3 mācību stundas (2. uzdevumam)

 Nepieciešamie materiāli 1. uzdevumam: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls lapas sadalīšanai, melna pildspalva vai flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi (pēc izvēles).

 Nepieciešamie materiāli 2. uzdevumam: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.

 

 Metodiskie ieteikumi 1. uzdevumam:

1. Stundas sākumā skolotāja uzdevumu neizstāsta, bet uzdod skolēniem nosaukt 10 dzīvus un 10 nedzīvus objektus. Uzraksta tos uz tāfeles divās kolonnās. Tad pati izvēlas 4 objektus (dzīvus) no vienas un 4 objektus (nedzīvus) no otras kolonnas. Piemēram, zaķis+ritenis; zilonis+pulkstenis; govs+bota; cilvēks+mašīna.

2. Papīra lapu sadala 4 daļās. Katrā laukumā uzzīmē divu objektu apvienojumu vienā attēlā. Jāatgādina, ka attēlam jābūt samērīgā lielumā un iecentrētam laukumā.

3. Ja vēlas, zīmuļa kontūras uzmanīgi pārvelk ar melno pildspalvu vai flomāsterveida pildspalvu. Objektus var izkrāsot.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko