Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

Pēc dotajiem izmēriem uzkonstruēt  tapskrūvi vienā skatā un sešstūruzgriezni trīs skatos. Izlikt izmērus. Mērogs M 2:1.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uzzīmē rāmīti un rakstlaukumu (skatīt šeit). Lai darba gaitā neizsmērētos uzrakstītais teksts, rakstlaukumu labāk aizpildīt pašās beigās.

2. Pēc dotajiem izmēriem (1), kas uzrādīti milimetros, uzrasē tapskrūvi vienā skatā.

1 (uz attēla uzklikšķinot, to var palielināt)

 

d = 20 (M20 – metriskā vītne ar ārējo diametru 20 mm)

d1 = 20

l1 = 20

l = 70

b = 46

z = 2,5

 

3. Izpēta sešstūruzgriežņa rasējuma paraugu (2) un dotos izmērus milimetros, kas ņemti no standarta tabulas, kā arī aprēķināti pēc formulām.

2 (uz attēla uzklikšķinot, to var palielināt)

d = 20 (M20 – metriskā vītne ar iekšējo diametru 20 mm)

d1 = 17 (pēc formulas 0,85xd)

D1 = 28,5 (pēc formulas 0,95xS)

e = 34 (pēc formulas, kas aprakstīta 4. punktā)

S = 30

m = 16 (pēc formulas 0,8xd)

R = 30 (pēc formulas 1,5xd); apzīmējums R redzams 4. attēlā.

r1 = (pēc konstrukcijas); apzīmējums r1 redzams 5. attēlā.

r2 = d = 20; apzīmējums r2 redzams 7. attēlā.

 

4. Lai aprēķinātu e, jāatceras, ka regulāra sešstūra viens izmērs ir 4xa, bet otrs izmērs - 3,5xa, kur a ir sešstūra malas garums (3).

3

 

 

 

Ja no uzdevuma nosacījumiem izriet, ka S=30, tad S=3,5xa 

30=3,5xa  

a=30:3,5=8,6

 

Līdz ar to var uzzināt, cik ir e, jo

e=4xa=4x8,6=34

5. Lai uzkonstruētu sešstūruzgriežņa nofāzējumu galvenajā skatā, vispirms jānovelk loks ar rādiusu R (4). Loks veido krustpunktus 1, 2, 3 un 4.

- galvenais skats

 

6. Galvenajā skatā velk četrus lokus r1, lai tie ietu cauri punktiem 1, 2, 3 un 4 (5).

- galvenais skats

 

7. Galvenajā skatā sešstūruzgrieznim novelk četras fāzītes 300 (6).

 

- galvenais skats

 

8. Uzrasē sešstūruzgriezņa virsskatu.

9. Lai uzkonstruētu sešstūruzgriežņa nofāzējumu kreisajā sānskatā, jānovelk četri loki ar rādiusu r2 (7).

- kreisais sānskats

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

Александр Феофанович Кириллов

"Черчение и рисование" (1987)