Formātam A4 paredzēts vertikāls lapas novietojums (1), bet formātam A3 - horizontāls lapas novietojums (2). Lai būtu labāk saprotams, zīmējumos papīra lapas formāti attēloti ar sarkanu līniju.

Rasējuma lapas laukumu norobežo ar rāmīti. To novelk 20 mm attālumā no lapas kreisās malas, bet no pārējām malām – 10 mm attālumā. 20 mm platā josla lapas kreisajā malā paredzēta caurumiem, lai rasējumu varētu ievietot dokumentu vākos. 10 mm platās joslas gar pārējām malām nepieciešamas, lai, šķirstot lapas, nenobružātos rasējums. Rāmīti rasē ar apmēram 0,7 mm platu nepārtrauktu līniju (pamatlīniju).

 

1

2

 

Rasējuma apakšpusē jāiekārto rakstlaukums, kurā paredzēts sniegt informāciju par rasējumu. A4 formāta lapā rakstlaukums vienmēr atrodas pie rāmīša apakšējās malas (1). A3 formāta lapā tas atrodas pie rāmīša apakšējās malas labajā stūrī (2). Mācību rasējumos var izmantot vienkāršotu nestandarta rakstlaukumu (3a un 3b). To rasē ar apmēram 0,7 mm platu nepārtrauktu līniju (pamatlīniju). Lai būtu labāk saprotams, zīmējumā rāmītis attēlots ar sarkanu līniju.

 

3 a

 

 

3 b

 

Ievēro! Rasējumos izmēri tiek uzrādīti milimetros.

Ievēro! Rasējums nedrīkst pieskarties ne rāmītim, ne rakstlaukumam.

 

Lai formāta A3 papīra lapu varētu ievietot formāta A4 dokumentu vākos, pēc darba pabeigšanas rasējuma lapa jāsaloka (4). Lokot papīra lapu, rakstlaukuma kreisās malas līnijai jāsakrīt ar rāmīša kreisās malas līniju. Zīmējumā abas līnijas attēlotas zilā krāsā. Papīra lapa jāloka uzmanīgi, lai nesabojātu rasējumu. 

4

 

 

 Praktisko darbu LAPAS NOFORMĒŠANA (nr.1) skatīt šeit.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

Zigrīda Kleinšmite un Gunta Treimane

“Tehniskā grafika vidusskolai” (2011)