1. lappusē – Teorija.

2. lappusē – 1. piemērs.

3. lappusē – 2. piemērs.

 

Ja ar plakni šķeļ daudzskaldni, piemēram, piramīdu (1a), šķēlumā veidojas daudzstūris, kura virsotnes atrodas uz šķeltā ķermeņa šķautnēm (1b).

 

1 a

1 b

 

Ja ar plakni šķeļ rotācijas ķermeni, piemēram, cilindru (2a), šķēluma laukumu var veidot gan līkne (2b), gan taisnas līnijas (2c).

2 a

2 b

2 c

 

 

Šķeļot ģeometrisko ķermeni, jāievēro šķēlējplaknes stāvoklis.

 

Frontāli projicējoša šķēlējplakne P (3a) pretskatā jeb galvenajā skatā šķēlumu attēlo kā līniju (3b).

3 a

3 b

 

Horizontāli projicējoša šķēlējplakne P (4a) virsskatā šķēlumu attēlo kā līniju (4b).

4 a

4 b

 

Vispārīgas stāvotnes šķēlējplakne P (5a) ģeometrisko ķermeni šķeļ tā, ka šķēlums redzams visos trijos skatos (5b).

5 a

5 b

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Teorijai izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)