1. uzdevums: Izvēlēties nepieciešamos priekšmetus un attēlot kluso dabu sirreāli. Sīkāku uzdevuma aprakstu skatīt šeit.

 Klusās dabas kompozīcija un skolēna darbs:

 

 2. uzdevums: Iespaidojoties no Huana Miro darbiem, uzzīmēt savu kompozīciju abstraktajā sirreālismā. Huana Miro darbu paraugi izdrukāšanai atrodami šeit.

 Skolēnu darbi:

 

 3. uzdevums: Uzzīmēt kompozīciju sirreālismā.

 Skolēnu darbi:

 

 4. uzdevums: No piedāvātajiem 15-20 priekšmetiem izvēlēties vismaz piecus priekšmetus un attēlot tos sirreālā kompozīcijā. Piedāvātos priekšmetus skatīt šeit.

 Skolēnu darbi:

 

 Vecums: 9.-12. klase (1. uzdevums); 4.-7. klase (2. uzdevums); 7.-12. klase (3. un 4. uzdevums)

 Darba ilgums: 3-4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli 1. uzdevumam: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, glezniecības krāsas (guaša, akrils, eļļa vai pasteļkrītiņi), avīze galda noklāšanai, ūdens trauks, palete krāsu jaukšanai un otas (ja nepieciešams).

 Nepieciešamie materiāli 2., 3. un 4. uzdevumam: A4 formāta papīra lapa (2. un 3. uzdevumam), A3 formāta papīra lapa (4. uzdevumam), grafīta zīmulis, dzēšgumija, melnā pildspalva vai flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi.

 

 Metodiskie ieteikumi: 

1. Pastāsta par sirreālismu.

Sirreālismā tiek attēlotas zemapziņas (fantāzijas, sapņu) vīzijas. Sirreālisms radies Francijā ap 1925. gadu.

Sirreālisma iedalījums:

1. abstraktais sirreālisms;

2. figurālais sirreālisms.

 

 

 
 
2. 
1. uzdevuma aprakstu skatīt šeit.
 
2. uzdevumā var izmantot mājas lapā piedāvātos Huana Miro darbu paraugus. Tos iespējams izdrukāt šeit. Būtu vēlams, lai katram skolēnam uz galda atrastos viens paraugs. Skolēni savā starpā ar paraugiem var mainīties.
 
2. un 3. uzdevumā vispirms zīmē ar parasto zīmuli. Pa visu lapu izmētā abstraktus objektus. Tad tos savstarpēji savieno ar dažāda veida līnijām, veidojot fonu. Kad kompozīcija gatava, visas līnijas pārvelk ar melnu flomāsterveida pildspalvu. Pēc tam krāso ar krāsu zīmuļiem. Lai darbs nebūtu pārāk raibs, izmanto apmēram 4-5 krāsas. Vienai krāsai var būt vairāki toņi.
 
4. uzdevumā piedāvātos priekšmetus skatīt šeit. Būti labi, ja priekšmeti atrastos uz skolotājas galda, jo tad skolēniem būtu iespējams tos kārtīgāk aplūkot.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko