Izbadējusies ziņkāre

Pirms divām dienām atvēra visus Lidl veikalus. Šodien vienam braucu garām. Ārpus veikala stāvēja ārprātīgi gara rinda. Gluži kā padomijas laikā pēc desām. Izskatās, ka ziņkāre pārāk izbadējusies.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam