1. uzdevums: Kompozīcijā iesaistīt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus.

 Skolēnu darbi:

 

 2. uzdevums: Kompozīcijā iesaistīt līnijas un krāsas. Ar līnijām jāparāda mūzikas spraigums (spēcīga vai klusināta), bet ar krāsām - mūzikas skanējuma nokrāsa.

 Skolēnu darbi:

 

 Vecums: 5.-12. klase (1. uzdevuma paraugus zīmējuši 7.-8. klases skolēni, bet 2. uzdevuma paraugus zīmējuši 9.-12. klases skolēni)

 Darba ilgums: 1-3 mācību stundas (stundu skaits atkarīgs no skolēnu vecuma un darba apjoma)

 Nepieciešamie materiāli: A4 vai A3 formāta papīra lapa (var būt tonēta), grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.

 

 Metodiskie ieteikumi 1. uzdevumam:

Lai skolēniem būtu vieglāk uzzīmēt, skolotāja piedāvā dažus mūzikas instrumentu attēlus.

 

 Metodiskie ieteikumi 2. uzdevumam:

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko