Uzdevums: No skolotājas piedāvātajām tautas dziesmām izvēlēties trīs un visas trīs apvienot vienā zīmējumā.

 

 Skolēnu darbi:

Ko, runcīti, tu domāji,

Uz akmens sēdēdams?

Es domāju Rīgā braukt,

Peles kraut vezumā.

Pele čīkst, pele raud,

Pelei rati saplīsuši.

Pelei rati saplīsuši,

Bērniem miegu vadājot.

Gailīt's gāja ar vistiņu

Sev vietiņu meklēties.

Vista nesa paladziņu,

Gailīt's vārtu atslēdziņu.

Es iejūdzu raibu zaķi

Rakstītās kamanās;

Lec zaķītis cilpu, calpu,

Kamaniņas knipu, knapu.

Ko, runcīti, tu domāji,

Uz akmens sēdēdams?

Es domāju Rīgā braukt,

Peles kraut vezumā.

Zirneklītis tīklu auda

No smildziņas uz smildziņu;

Piesargies, mušu māte,

Tev bērniņi jāaudzē.

 

Aunu, aunu baltas kājas,

Teku dārziņā.

Plūcu, plūcu baltas rozes,

Pinu vainadziņu.

Ai, meitiņa, ai, meitiņa,

Tev galviņa nesukāta!

Cielaviņa ligzdu taisa

Tavā galvas galiņā.

Ai, zaļā līdaciņa,

Nāc ar mani spēlēties:

Tu dziļā jūriņā,

Es ozola laiviņā.

Suns sita bungas,

Kaķis stabulēja,

Ķipars dancoja

Raibām biksēm.

Aunu, aunu baltas kājas,

Teku dārziņā.

Plūcu, plūcu baltas rozes,

Pinu vainadziņu.

Skaista mana brāļa sēta,

Tik cēlā vietiņā.

Kuplis auga ozoliņš,

Pie bāliņa namdurvīm.

 

Maza, maza meitenīte
Sēž ābeļu dārziņā;
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Sarkans rožu vainadziņš.

Zied rozītes, zied magones

Uz māsiņas pūra vāka.

Kad pacēlu pūra vāku,

Tad ziedēja villainītes.

Man nokrita raiba josta,

Sila malu staigājot;

Vai, bitīte, neredzēji,

Saldus ziedus meklēdama?

Kalējs kala debesīs,

Ogles bira Daugavā.

Saules meitai saktu kala,

Dieva dēlam zobentiņu.

Palīdziet man, māsiņas,

Tīklu mest Daugavā:

Vizēt viz Daugaviņa

Sīkajām raudiņām.

Nākat, ļaudis, skatīties,

Cik sarkana debess mala:

Tur cīnās bāleliņi

Tēvu zemi aizstāvot.

 

 Vecums: 5.-12. klase

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu materiāli pēc izvēles.

 

 Metodiskie ieteikumi: 

Skolotāja atrod vairākas latviešu tautas dziesmas, kuras piedāvāt skolēniem. Ja nepieciešams, tās sanumurē.

 

5.- 6. klasei

Adiet, bērni, ko adāt,

Vilkam zeķes noadiet!

Vilkam kājas nosalušas,

Purvus, mežus bradājot.

 

Ko, runcīti, tu domāji,

Uz akmens sēdēdams?

Es domāju Rīgā braukt,

Peles kraut vezumā.

 

Pele čīkst, pele raud,

Pelei rati saplīsuši.

Pelei rati saplīsuši,

Bērniem miegu vadājot.

 

Es iejūdzu raibu zaķi

Rakstītās kamanās;

Lec zaķītis cilpu, calpu,

Kamaniņas knipu, knapu.

Zirneklītis tīklu auda

No smildziņas uz smildziņu;

Piesargies, mušu māte,

Tev bērniņi jāaudzē.

 

Ozoliņis gauži raud,

Zīles bira upītē.

Tā ozola paša vaina,

Kam aug upes maliņā.

Lai bij' gudras, kas bij' gudras,

Meža bites, tās bij' gudras:

Lācis kāpa ozolā,

Bites dūra degunā.

Gailīt's gāja ar vistiņu

Sev vietiņu meklēties.

Vista nesa paladziņu,

Gailīt's vārtu atslēdziņu.

Cekulaina zīle dzied

Rīgas torņa galiņā.

Ja tu skaisti nedziedāsi,

Uzlaidīšu vanadziņu.

 

7.- 8. klasei

Aunu, aunu baltas kājas,

Teku dārziņā.

Plūcu, plūcu baltas rozes,

Pinu vainadziņu.

 

Kumeliņi, kumeliņi,

Tu man kaunu padarīji.

Tev kājiņa paslīdēja,

Man nokrita cepurīte.

 

Ai, zaļā līdaciņa,

Nāc ar mani spēlēties:

Tu dziļā jūriņā,

Es ozola laiviņā.

 

Suns sita bungas,

Kaķis stabulēja,

Ķipars dancoja

Raibām biksēm.

Ai, meitiņa, ai, meitiņa,

Tev galviņa nesukāta!

Cielaviņa ligzdu taisa

Tavā galvas galiņā.

 

Palīdziet man, māsiņas,

Tīklu mest Daugavā.

Vizēt viz Daugaviņa

Sīkajām raudiņām.

 

Kar, māmiņa, šūpulīti,

Kar pie loga saulītē!

Lai es savu mūžu gāju,

Kā saulīte vizēdama.

Skaista mana brāļa sēta,

Tik cēlā vietiņā.

Kuplis auga ozoliņš,

Pie bāliņa namdurvīm.

Es nocirtu pagalmā

Tēvu tēvu ozoliņu:

No celmiņa kokles šķēlu,

No zariņa stabulītes.

 

 

9.- 12. klasei

Zied rozītes, zied magones

Uz māsiņas pūra vāka.

Kad pacēlu pūra vāku,

Tad ziedēja villainītes.

 

Jānīšam zelta josta,

Sudrabiņa zobentiņš;

Mirdz jostiņa, spīd zobenis,

Pa vārtiem iejājot.

 

Kalējs kala debesīs,

Ogles bira Daugavā.

Saules meitai saktu kala,

Dieva dēlam zobentiņu.

Man nokrita raiba josta,

Sila malu staigājot;

Vai, bitīte, neredzēji,

Saldus ziedus meklēdama?

Es uzvilku ūdens kreklu,

Smalku zvirgzdu kažociņu,

Lai varētu jūriņā

Ar Ziemeli rotāties.

 

Palīdziet man, māsiņas,

Tīklu mest Daugavā.

Vizēt viz Daugaviņa

Sīkajām raudiņām.

 

Maza, maza meitenīte
Sēž ābeļu dārziņā;
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Sarkans rožu vainadziņš.

Aiz kalniņa dūmi kūpa,

Kas tos dūmus kūpināja?

Pērkons spēra, zibens meta,

Akmeņam dūmi kūpa.

Nākat, ļaudis, skatīties,

Cik sarkana debess mala:

Tur cīnās bāleliņi

Tēvu zemi aizstāvot.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko