1. lappusē – Teorija. Priekšmeta skatu konstruēšanas secība.

2. lappusē – Trešā skata konstruēšana.

3. lappusē – Priekšmeta virsmas punktu attēlošana skatos.

 

Kaut arī iepriekšējās tēmās (12.; 13.; 14.) tika aplūkota ģeometrisko ķermeņu skatu konstruēšana, šo tēmu iesāksim ar nelielu atkārtošanu.

 

* Skats ir pret novērotāju vērstās priekšmeta virsmas taisnleņķa projekcija.

Mācību rasējumos izmanto 3 pamatskatus:

1) pretskatu jeb galveno skatu;

2) virsskatu;

3) kreiso sānskatu.

 

Detaļas uzskatāmais attēls un 3 skati.

 

Visi skati rasējumā jānovieto noteiktā sakarībā. Virsskats jānovieto zem pretskata, bet kreisais sānskats – pa labi no pretskata.

Pretskatam jeb galvenajam skatam jāsniedz vispilnīgākais priekšstats par priekšmeta formu un izmēriem.

Jebkura priekšmeta rasējums satur redzamo un neredzamo virsmu kontūras. Redzamās līnijas atzīmē ar pamatlīniju, bet neredzamās līnijas - ar svītrlīniju. Simetriskām detaļām atzīmē simetrijas asis. Līniju veidus skatīt šeit.

 

Priekšmeta skatu konstruēšanas secība

1. Pirms sāk konstruēt rasējumu, noskaidro priekšmeta ģeometrisko formu. Dotā detaļa ir taisnstūra paralēlskaldnis (1).

1

 

2. Taisnstūra paralēlskaldnis visos trijos skatos attēlojas kā taisnstūris un to vieglāk konstruēt, ja lieto 450 leņķī novilktu palīgtaisni. 

Pretskatā atliek detaļas garumu (34 mm) un augstumu (30 mm). Virsskatā atliek detaļas garumu (34 mm) un platumu (26 mm). Kreisajā sānskatā atliek detaļas augstumu (30 mm) un platumu (26 mm). Visas konstrukcijas veic ar tievām līnijām. Tā kā pretskats un virskats ir simetriski, tajos novelk simetrijas asis (2).

2

 

3. Nākošos jārasē detaļas sānu iegriezumus. Vispirms to veic pretskatā, no simetrijas ass uz abām pusēm atliekot 12 mm (kopā 24 mm). Caur iegūtajiem punktiem novelk vertikālas līnijas. Pēc tam pretskatā, 14 mm attālumā no detaļas augšējās līnijas, novelk horizontālas līnijas. Šos iegriezumus konstruē arī pārējos skatos (3).

3

 

4. Tagad jārasē detaļas priekšējais iegriezums. Vispirms to veic pretskatā, no simetrijas ass uz abām pusēm atliekot 7 mm (kopā 14 mm). Caur iegūtajiem punktiem novelk vertikālas līnijas (attēlā zilā krāsā). Virsskatā, 10 mm no detaļas apakšējās līnijas, atliek 10 mm un novelk horizontālu līniju, kas krusto iepriekš vilktās vertikālās līnijas. Pēc tam šo iegriezumu konstruē arī kreisajā sānskatā, kur tas attēlojas kā svītrlīnija, jo ir neredzamā kontūra (4).

4

 

5. Kā pēdējo rasē detaļas aizmugurējo griezumu. Kreisajā sānskatā uz detaļas apakšējās līnijas atliek 10 mm un novelk līniju 300 slīpumā (attēlā sarkanā krāsā). Šo detaļas griezumu konstruē arī pārējos skatos, kur tas attēlojas kā svītrlīnija, jo ir neredzamā kontūra (5).

5

 

6. Atliek izmērus (6).

6

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)