1. uzdevums:  Lapas centrā uzzīmēt dzīvu vai nedzīvu objektu, bet tam apkārt uzzīmēt 3 - 4 lietas, ar ko šis objekts asociējas. Pierakstīt paskaidrojumus.

 Paraugs:

 

 2. uzdevums:  Lapas centrā uzrakstīt vārdu, bet tam apkārt uzzīmēt 3 - 4 lietas, ar ko šis vārds asociējas. Pierakstīt paskaidrojumus.

 Paraugs:

 

 Vecums: 9.-12.klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melnā pildspalva vai flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi (pēc izvēles).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Šo darbu var uzdot neparedzētos gadījumos, piemēram, ja skolēnam nav ko darīt, jo ātrāk pabeidzis iepriekšējo darbu.

2. Dažas idejas:

koks (dēlis, malka, krēsls, laiva, muca, trauks, rotaslieta u.c.);

govs (piena paka, govs raga taure, govs ādas kurpes un soma, 2 latu monēta ar govi, konfekte “Gotiņa’’ u.c.);

rullis (matu rullis, krāsas rullis, siena rullis, ceļa rullis, mīklas rullis, veļas rullis u.c.).

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko