Atpūtas vieta

Patīk Ikšķilē sēdēt uz laipas, raudzīties uz Meinarta salu un labpatikā virs Daugavas ūdeņiem šūpot kājas.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko