Pārdomas pēc vizītes pie ģimenes ārstes

Ja veselības apdrošinātājiem nevajadzētu uzrādīt nosūtījumu, tādu institūciju kā ģimenes ārsti, vispār neapmeklētu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam